Kontakty

Centrala firmy

INTERFRACHT s.r.o.
Kateřinská 86/11
779 00 Olomouc
Czech Republic

NIP: CZ25499394

W weekend, proszę kontaktować się na następujące numery telefonów:

Personel

Spedycja – kierownik działu 1

Michal Tomeček
Dyrektor handlu,
transport płodów rolnych, logistyka ogólna

Spedycja – kierownik działu 1

Jakub Indrák
transporty cukru, melasy, olei roślinnych

Spedycja – kierownik działu 1

Richard Horálek
logistyka ogólna, transport płodów rolnych, projekty logistyczne

Sekretariat

Zuzana Kuchařová, DiS.

Księgowość

Księgowość

Zarząd

Daniel Krušoft

Transport drogowy

Transport drogowy

Centrum wagonowe

Centrum wagonowe
tel.: +420 588 003 816
tel. kom+420 725 814 616
emailwagon@interfracht.cz


VCard

Spedycja

Mihai Tugui
transport płodów rolnych, logistyka ogólna

Spedycja

Aleksander Kurstak
transport płodów rolnych, logistyka ogólna

Informacje o firmie

Profil firmy

Nazwa firmy: INTERFRACHT s.r.o.
Siedziba: Olomouc
Adres: Kateřinská 86/11, 779 00 Olomouc CZ
Identyfikator firmy: 254 99 394
NIP: CZ 254 99 394
Wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, paragraf C, wpis numer 74906.
Identyfikator skrzynki danych: yrvxeh6
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data wpisu do rejestru: 21.12.2004
Najwyższy organ spółki:

:

walne zgromadzenie
Kapitał zakładowy: 10.000.000 CZK
Miejsce prowadzenia działalności: Kateřinská 11, 779 00 Olomouc
Prezes: Ing. Daniel Krušoft
Prokurenci: Jakub Indrák, DiS.
Ing. Michal Tomeček
Ing. Richard Horálek
Jelena Starečková
Główne obszary działalności: spedycja
składowanie, magazynowanie i przeładunek towarów
reprezentowanie w postępowaniu celnym

dane rachunków bankowych

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4
SWIFT: BACXCZPP | CZK: 2106292370/2700
EUR: 2106292389/2700, IBAN: CZ7227000000002106292389
USD: 2106292397/2700, IBAN: CZ5027000000002106292397
PLN: 1387473682/2700, IBAN: CZ3527000000001387473682