Kombinovaná přeprava

Kombinovaná přeprava

Dovoz kamionem

Pokud se Vaše zboží nachází v místě, které nemá železniční spojení, zajistíme návoz kamionem (vlastní Truck centrum), překládku na terminálu, skladování a následnou železniční přepravu.

Dovoz kamionem

Pokud se Vaše zboží nachází v místě, které nemá železniční spojení, zajistíme návoz kamionem (vlastní Truck centrum), překládku na terminálu, skladování a následnou železniční přepravu.

Překlad + terminál

kamion -> vagon
kamion -> uskladnění -> vagon
Sklady: Ostrava, Lovosice
Zastřešené sklady cca 42 000m2
Prostory napojené na koleje
Možnost využití speciálních velkoprostorových vozů

Operace v terminálu

Maximální využití ložného prostoru železničních vozů
Překlad kamion : vagon – 1:1 – 2:1 – 3:1
Zajištění nákladu, možnost paletování, foliování, uskladnění.

Operace v terminálu

Maximální využití ložného prostoru železničních vozů
Překlad kamion : vagon – 1:1 – 2:1 – 3:1
Zajištění nákladu, možnost paletování, foliování,
uskladnění.

Transport po železnici

Následná přeprava po železnici zejména ve směru Balkán a země SNS
(Ukrajina, Bulharsko, Rumunsko, Turecko, Řecko, Makedonie, Albánie)

Denní monitoring transportu

Vozové centrum

Vozové centrum působí v celé Evropě, čítá 1.500 privátních vozů, z toho 1.150 obilných o objemu 94-132 m3. Zajišťuje:

 • komunikaci s externími dílnami, majiteli vozů a dopravci
 • optimální využití a stálou provozuschopnost vozů
 • koordinaci práce mobilní dílny
 • registraci vozů u DÚ (Rakousko, ČR)
 • legislativní zastřešení práce s vozy

Technici vozového centra mají zkoušky vozmistra a vedoucího posunu.

Katalog vozů

 

Mobilní dílna

Naše mobilní dílna má certifikaci ECM pro základní opravy a údržbu vagónů.

 • výměna brzdových zdrží
 • mazání funkčních částí železničních vozů
 • čištění vozů suché i mokré (certifikace GMP+ )
 • výměna šroubovek, záchytek brzdových rozpor, zemnících lanek
 • jiné opravy na základě konzultace
 • v případě potřeby zajišťujeme vykládku vozů

Ukázky práce mobilní dílny

Certifikace

GMP+ B4
(Good Manufacturing Practice)
ISO 9001:2008

Domluvíme se

česky, slovensky, německy, anglicky, maďarsky, italsky, francouzsky, rusky, španělsky, holandsky,
polsky (vlastní kancelář ve Varšavě),
rumunsky (vlastní kancelář v Bukurešti)

GPS sledování

U všech přeprav je možné
nepřetržitě online
sledovat polohu zásilky

 

Kontakt - Kombinovaná přeprava

Soubory ke stažení

Kombinované přepravy využívají