Železniční přeprava

Železniční přeprava

Přeprava po železnici

Železniční přeprava v rámci všech zemí Evropy a SNS, včetně
zabezpečení překládky a změny dokumentů při přechodu z
režimu CIM na SMGS a opačně.

Přeprava po železnici

Železniční přeprava v rámci všech zemí Evropy a SNS, včetně
zabezpečení překládky a změny dokumentů při přechodu z
režimu CIM na SMGS a opačně.

Přeprava agrárních komodit

Ve vybraných relacích dokážeme přepravit najednou až
2250t netto komodit.

Rozsáhlá flotila vozů na zemědělské produkty.

Kontejnerová přeprava

Transport kontejnerů v rámci celého světa.

Kontejnerová přeprava

Transport kontejnerů v rámci celého světa.

Kombinovaná přeprava

Pokud se Vaše zboží nachází v místě, které nemá železniční spojení, zajistíme návoz kamionem (vlastní Truck centrum), překládku na terminálu (Ostrava, Lovosice), skladování a následnou železniční přepravu.

Mimořádné zásilky

Posoudíme, zda je zásilka vhodná pro transport po železnici. Zajistíme návrh ložení nákladu a výběr vhodného typu vozu. Vyřídíme povolení, dohlédneme na hladký průběh transportu.

Mimořádné zásilky

Posoudíme, zda je zásilka vhodná pro transport po železnici. Zajistíme návrh ložení nákladu a výběr vhodného typu vozu. Vyřídíme povolení, dohlédneme na hladký průběh transportu.

Vozové centrum

Vozové centrum působí v celé Evropě, čítá 1.500 privátních vozů, z toho 1.150 obilných o objemu 94-132 m3. Zajišťuje:

 • komunikaci s externími dílnami, majiteli vozů a dopravci
 • optimální využití a stálou provozuschopnost vozů
 • koordinaci práce mobilní dílny
 • registraci vozů u DÚ (Rakousko, ČR)
 • legislativní zastřešení práce s vozy

Technici vozového centra mají zkoušky vozmistra a vedoucího posunu.

Katalog vozů
 

Mobilní dílna

Naše mobilní dílna má certifikaci ECM pro základní opravy a údržbu vagónů.

 • výměna brzdových zdrží
 • mazání funkčních částí železničních vozů
 • čištění vozů suché i mokré (certifikace GMP+ )
 • výměna šroubovek, záchytek brzdových rozpor, zemnících lanek
 • jiné opravy na základě konzultace
 • v případě potřeby zajišťujeme vykládku vozů
Ukázky práce mobilní dílny

Certifikace

GMP+ B4
(Good Manufacturing Practice)
ISO 9001:2008

Domluvíme se

česky, slovensky, německy, anglicky, maďarsky, italsky, francouzsky, rusky, španělsky, holandsky,
polsky (vlastní kancelář ve Varšavě),
rumunsky (vlastní kancelář v Bukurešti)

GPS sledování

U všech přeprav je možné
nepřetržitě online
sledovat polohu zásilky

 

Kontakt - Železniční přeprava

Soubory ke stažení

Železniční přepravy využívají