Další 3 soupravy cisteren v našich službách – připraveny na zimní sezonu transportu melasy, olejů.