Dne 1.2.2011 jsme otevřeli nové oddělení se zaměřením na kamionovou přepravu. Oddělení zajišťuje přepravy jak čistě silniční, tak i kombinované. V současné době můžeme svým stávajícím i novým zákazníkům nabídnout různé druhy přeprav v rámci celé Evropy. Vhodnou kombinací silniční a železniční přepravy můžeme výrazně snížit náklady na delší vzdálenosti i u méně dostupných destinací, včetně zásilek na Balkán a do zemí bývalého Sovětského svazu.