Kontejnerová doprava | Interfracht s.r.o. - specialista na železniční dopravu


Contact

Czech Republic

Olomouc
Kateřinská 86/11
CZ - 779 00 Olomouc

on map


parking
Bank connection

Forwarding

Ing. Richard Horálek                Save card tel.: +420 588 003 814
mobil: +420 724 151 885
e-mail: richard.horalek@interfracht.cz
riho.interfracht

Jakub Indrák, DiS.                Save card
tel.: +420 588 003 815
mobil: +420 724 151 819
e-mail: jakub.indrak@interfracht.cz
jain.interfracht

Ing. Michal Tomeček              Save card
tel.: +420 588 003 813
mobil: +420 602 130 684
e-mail: michal.tomecek@interfracht.cz
mito.interfracht

Truck service

tel.: +420 588 003 835
mobil: +420 734 643 516
e-mail: trucks@interfracht.cz

Wagoncenter

tel.: +420 588 003 816 Save card mobil: +420 725 814 616
e-mail: wagoncentrum@interfracht.cz

Secretary´s office

Zuzana Kuchařová, DiS.            Save card
tel.: +420 588 003 811
e-mail: zuzana.kucharova@interfracht.cz
info.interfracht

Accounting department

tel.: +420 588 003 830 Save card e-mail: ucto@interfracht.cz

Management

Ing. Daniel Krušoft            Save card
tel.: +420 588 003 820
e-mail: daniel.krusoft@interfracht.cz
dakr.interfracht

Romania

Forwarding

Mihai Tugui                 Save card tel.:+40 743 046 096
e-mail: romania@interfracht.cz

Poland

Spedice

Aleksander Kurstak           Save card
tel.:+48 605 093 530
e-mail: poland@interfracht.cz